Iskustvo u montaži transportnih traka

- avgust 2017. god. - Frejburg, Nemačka: montaža flaša pakerice u 160 godišnjoj fabrici za proizvodnju i punjenje šampanjca

- februar 2016. god. - Bad Libenverda, Nemačka: demontaža paleta i gajbatransport linije

- oktobar 2015. god. - Erding, Nemačka: uvezivanje kablova i postavljanje regala za entladera

- septembar 2015. god. - Ošac, Nemačka: demontaža, serviziranje i ponovno montaža paleta i gajbatranportne linije

- jul 2015. god. - Elefeld, Nemačka: demontaža i montaža paleta transportera u istoj fabrici

- mart 2015. god. Folksmarsen, Nemačka: montaža i puštanje u rad gajbatransportne linije u fabrici za punjenje mineralne vode

- januar 2015.god. - Varštejn, Nemačka: demontaža gajbatransportne linije i montaža istog na drugo mesto u fabrici po novim potrebama

- oktobar 2014. god. - Hamburg, Nemačka: montaža paleta transportne linije

- jul 2014.god. - Uberkingen, Nemačka: demontaža transportne linije za flaše i montaža istog na drugo mesto u fabrici za punjenje mineralne vode