Naši radovi

Naša kompanija je specijalizovana u više oblasti: elektro-energetika, automatizacija i mašinstvo. Tako naši klijenti mogu naći sve na jednom mestu, sve što im je potrebno. Bavimo se sa:

- demontažom, preseljivanjem, rekonstrukcijom, montažom i servisiranjem raznih transportnih traka kao što su paleta i gajba transporteri i transportne strukture silosa,

- satavljanjem razvodnih ormara po šemama,

- montiranjem i servisom mašinskog parka,

- godišnjom revizijom mašinskog parka,

- instalacijom gromobrana i prenaponsko zaštitnog oprema,

- proizvodnjom zaštitne rešetke, ograde, rukohvate, kapije na osnovu potrebe (radimo i sa nerđajućim čelikom takođe),

- instalacijom solarne elektrane, akumulatorske sisteme i toplovodne sisteme.