Održavanje silosa

Vršimo održavanja i godišnju reviziju silosa.

Kao podizvođači radova prisustvovali smo  i u izgradnji novih silos ćelija 2015. godine.